Tomter og leilegheiter

Gjeisarjordet i Lom

Vi har byggjeklare tomter på Gjeisarjordet i Lom, sikra for flaum og ras, flott utsikt, herleg kveldssol og kort veg til sentrum. Tomtene er regulert for både einebustadar, tomanns- og firemannsbustadar.

Tomtene varierar i storleik, frå 0,5 mål til 1,2 mål. Nokre av tomtene er altså omregulert til "småhustomter" slik at det kan byggjast rimelegare, mindre bustadar for dei som ikkje ynskjer/treng så stor plass. Alt kan løysast, saman finn vi en løysing! Finn.no: 

https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=133029088

Vi byggjer nå firemannsbustadar, så om du er interessert kan du uforpliktende melde interesse. Første firemannsbustad er under ferdigstilling nå, og vi håpar å kunne starte med den neste sumaren 2022.  Leilegheitene leverast etter ein viss standard, men om du er tidleg ute kan du påverke fargeval og overflatar. Annonse på Finn.no:

https://www.finn.no/realestate/newbuildings/ad.html?finnkode=202328066&q=lom&sort=PUBLISHED_DESC

Under ligg nokre bilete frå ferdigstilt leilegheit.