Ledige stillingar

Vi søkjer ein klok og engasjert dagleg leiar

Vi er vekst og endring og søkjer nå etter ein klok og god dagleg leiar med sterk entreprenørånd og gode samarbeidsevner. Vi startar i 2022 opp som BoligPartner-forhandlar og ynskjer i denne prosessen å omorganisere oss, slik at vi alle kan gjere det vi er best på!


Arbeidsoppgåver vil bestå av bl.a.:

Overordna ansvar for dagleg drift

Personalansvar

Profilering, merkevarebygging, sosiale media

Prosjektoppfølging

Kundekontakt

Strategiarbeid


Kvalifikasjonar:

Du må vere ein god leiar, flink med folk, motiverande, trygg og tillitvekkjande.

Du er utadvendt, engasjert og har godt humør. Du har sterk gjennomføringsevne, er løysingsorientert, har entreprenørånd, er ansvarsbevisst, påliteleg og strukturert

Du har gjerne høgare utdanning som omfattar leiing, prosjektstyring, sal og marknadsføring. Erfaring og personleg eignaheit kan erstatte krav om utdanning. Du må ha god bedriftsøkonomisk forståing.

Bransjeerfaring er ein fordel, men ikkje eit absolutt krav, så lenge du har interesse og engasjement for faget. Kvinner oppmodast til å søkje!


Vi kan tilby:

Eit godt og triveleg arbeidsmiljø

Ein spanande og variert arbeidskvardag der du i stor grad kan forme rolla di sjølv.

Friheit under ansvar.

Frisk luft og vakker natur.

Arbeidsstad: Lom

Søknadsfrist: 01.04.2022
Vi søkjer tømrarar og tømrarbas

Vi er i vekst og utvikling og søkjer etter fleire dyktige medarbeidarar. Jotunheimen Bygg AS er eit byggefirma med base i vakre Lom. For oss står kvaliteten og kunden i høgsetet og vi søker etter kvalitetsbevisste tømrarar med og utan baserfaring.


Arbeidsoppgåver vil vere:

Nybygg, tilbygg, renovering og alt som omfattast av dette.

For deg som søkjer stilling som tømrarbas vil stillinga også omfatte drift og koordinering av byggeplass, prosjektoppfølging og kundekontakt.


Kvalifikasjonar:

Du er ansvarsfull, kvalitetsbevisst og løysingsorientert. Du har godt humør og ståpåvilje. Du er sjølvstendig, beherskar norsk muntleg og skriftleg og har førarkort klasse B / BE. Du kan lese og forstå byggeteikningar og arbeidsbeskrivingar.


Vi kan tilby:

Eit triveleg arbeidsmiljø, friheit under ansvar, ein allsidig arbeidskvardag med fleksibilitet til å styre tida di sjølv. Lønn etter tariff, AFP og gode forsikringsordningar.

Kvinner oppmodast til å søkje!

Søknadsfrist: 01.03.2022
Er du vår nye lærling?

Går du byggfag og søkjer lærlingplass til hausten? Vi har trua på ungdommen og ynskjer oss alltid lærling i bedrifta.


Arbeidsoppgåver vil vere:

Nybygg, tilbygg, renovering og alt som omfattast av dette.


Kvalifikasjonar:

Du er lærevillig, ansvarsfull, kvalitetsbevisst og løysingsorientert. Du har godt humør og ståpåvilje.


Vi kan tilby:

Eit triveleg arbeidsmiljø, friheit under ansvar, ein allsidig arbeidskvardag med fleksibilitet til å styre tida di sjølv. Lønn etter tariff, AFP og gode forsikringsordningar.

Jenter oppmodast til å søkje!