Om oss

Jotunheimen Bygg AS vart etablert i juni 2019, men er langt frå ferske i faget. Vi var i utgangspunktet to byggefirma, Lom Trebygg AS og SGS Bygg AS, som lenge hadde jobba tett saman. Det blei derfor ei naturleg omstrukturering for å dyrke det beste frå begge leire å slå oss sammen til eitt driftsselskap. 

Vi tek gjerne heile oppdraget frå a-å, frå skisser til nøkkelen i døra og alt imellom. Vi tek oss av teikning, søkjing, nybygg, tilbygg, renovering, vøling, lafting. Har du skissert draumehuset på dopapir, teiknar vi det opp att for deg i 3D. Om det trengs plass for ny mjølkerobot til Dagros, eller større produksjonslokale for eige avkom, så finn vi ei løysing. Har du eit gammelt, fint tømmerhus som er lagt opp i feil rekkjefølgje, med den råtneste stokken nedst så ordnar vi det. Det kostar uansett ingenting å spørje.

Det må også nemnast at vi no er forhandlar av hus og hytter frå BoligPartner, og dermed har ei av landest proffaste huskjeder i ryggen. Utvalet deira i hus og hytter, og elles mykje anna inspirasjon og nyttig info, finn du på https://boligpartner.no.