Jotunheimen Bygg AS


Når du byggjer ein bustad etablerast ein heim. Når du byggjer ei hytte realiserast ein draum. Når du renoverar et gamalt hus tek du vare på husets sjel. Vår oppgave er å gjere denne prosessen best mogleg for deg, og at resultatet du står att med skal kunne levast med i årevis. For oss står kvaliteten og kunden i høgsetet.

Vi bygger trehus i alle former, frå laft til vanleg bindingsverk i alle kombinasjonar. Vi tek oppdrag i form av nybygg, tilbygg, næringsbygg og renovering. På nybygg av hus og hytter er vi stolt forhandlar av BoligPartner, samt at vi kan føre opp eigne bygg teikna i lag med kunden. 

Vi er totalentreprenør, det vil seie at vi kan ta ansvar for heile prosessen, frå byggesøknad til ferdigstilling. Vi har over 20 års erfaring i faget, og tek små og store oppdrag. Vår hovudbase er Nord-Gudbrandsdalen, men vi tek gjerne ein tur ut av regionen i ny og ne. 

BoligPartner

Vi er stolt forhandlar for BoligPartner i Nord-Gudbrandsdalen. 

Alle husa er arkitekttegna, i herskapeleg, nostalgisk, funkis eller moderne stil. 

Alle kan endrast på for å tilpassast lokale forhold og dine eigne preferansar. 

Gjeisarjordet 

Vi har byggeklare tomter og planlagte leiligheiter på Gjeisarjordet Lom sentrum. 


Bygdasnekker'n

Vi tek små og store oppdrag, frå  oppatkleing av yttervegg til totalrenovering av hus. Er du i tvil om det løner seg å kjøpe brukt eller bygge nytt tek vi gjerne ei befaring saman for å sjå på moglegheitene som finst. 

Laft - nybygg og restaurering

Vi tek på oss lafteoppdrag, frå restaurering av gamle eldhus til oppføring av nye bygg.

Treng du ein tilstandsrapport for søknad om midler så ta kontakt.  

Generasjonsskifte 

Når ei ny livsfase står for tur vil det dukke opp nye behov og ynskje for korleis ein vil at kvardagen skal sjå ut. 

Her er nokre råd på vegen.

Hytter 

Ein hyttedraum kan vere så mangt, frå ei lita fiskebu ved eit fjellvatn til ei fritidsleiligheit ved alpinbakken. 

Vi er her for at du skal få oppfylt din hyttedraum. 

Prospekt på tomtefeltet vårt

Litt om oss, og kva vi står for